بخش های سایت

فاز دوم توسعه سامانه علم سنجی اعضاء هیئت علمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رونمایی شد
فاز دوم توسعه سامانه علم سنجی اعضاء هیئت علمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رونمایی شد
فاز دوم سامانه علم سنجی اعضاء هیئت علمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی همزمان با هفته دولت رونمایی شد.
کارگاه آموزشی داوری مقالات
کارگاه آموزشی داوری مقالات
کارگاه آموزشی داوری مقالات روز یکشنبه مورخ تاریخ 1395/10/12 در محل سایت کتابخانه مرکزی دانشگاه برگزار شد
فهرست نشریات نامعتبر و جعلی
فهرست نشریات نامعتبر و جعلی
مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، فهرست نشریات نامعتبرپزشکی را درhttp://blacklist.research.ac.ir معرفی و قابل دسترس نموده اسن.

 

 

 

آدرس : بابل ، خیابان گنج افروز ، دانشگاه علوم پزشکی بابل | تلفن: 6-01132199592 | فکس: 01132190181 | کد پستی: 47745-47176  |  E-mail: info@mubabol.ac.ir