معرفی کتابخانه

ساختمان کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی بابل(کاخ شاهپور) با زیربنای حدود 1300 متر مربع و در دو طبقه  می باشد. سابقه فعالیت کتابخانه به سال 1365 برمی گردد که تا سال 1390 بدلیل عدم وجود کتابخانه مستقل در دانشکده پزشکی دارای بخش امانت و مخزن کتاب با حدود 30 هزار جلد کتاب بود اما با تاسیس کتابخانه دانشکده پزشکی(زهراوی) در سال 1390 بدلیل صرفه جویی در هزینه و تغییر سیاست ها، کلیه کتابهای غیر مرجع کتابخانه مرکزی به آن کتابخانه منتقل گردید و در حال حاضر کتابخانه مرکزی فقط درای بخش امانت کتابهای علوم پایه می باشد. اما بخش تالار مرجع، تالار نشریات و پایا ن نامه ها و بخش اطلاع رسانی و علم سنجی، در این کتابخانه فعال است. در حال حاضر با استقرار سامانه یکپارچه نرم افزار کتابخانه ای آذرخش خدمات فنی و امانت بصورت مکانیزه در این کتابخانه انجام می گیرد.

     
 
>

 

 

 

آدرس : بابل ، خیابان گنج افروز ، دانشگاه علوم پزشکی بابل | تلفن: 6-01132199592 | فکس: 01132190181 | کد پستی: 47745-47176  |  E-mail: info@mubabol.ac.ir