بخش مرجع:

این بخش با متراژ حدود 200 متر مکعب در فضایی بسیار مجلل مجموعه ای ارزشمند از منابع مرجع علوم پزشکی را گردآوری نموده است در این مجموعه 2000 نسخه کتاب مرجع بصورت مخزن باز در اختیار علاقمندان قرار گرفته است و امکان استفاده و مطالعه از این نوع منابع در همان محل برای مراجعان فراهم می باشد.

 
     
 
>

 

 

 

آدرس : بابل ، خیابان گنج افروز ، دانشگاه علوم پزشکی بابل | تلفن: 6-01132199592 | فکس: 01132190181 | کد پستی: 47745-47176  |  E-mail: info@mubabol.ac.ir