بخش نشریات و پایان نامه ها:

مجموعه نشریات ادواری و پایان نامه های دانشجویان در بخشی مجزا از کتابخانه بصورت مخزن باز در اختیار علاقمندان قرار دارد. در حال حاضر کتابخانه مرکزی 189 عنوان مجله را به صورت چاپی در اختیار دارد که که 155 عنوان آن فارسی و34 عنوان آن لاتین می باشد. قابل ذکر است اکثر نشریات ارائه شده در این بخش بصورت رایگان تهیه می گردد. نشریات و پایان نامه ها به هیچ وجه امانت داده نمی شود و در سالن کتابخانه امکان مطالعه فراهم می باشد.در همین بخش پایان نامه های دانشجویان پزشکی، دندانپزشکی و تحصیلات تکمیلی نگهداری می شود. اطلاعات کلیه پایان نامه ها بصورت روزآمد در نرم افزار کتابخانه ای وجود دارد و مراجعان کتابخانه می توانند از طریق نرم افزار یکپارچه کتابخانه به 2412 عنوان پایان نامه فارسی و 10 عنوان لاتین در مقطع دکتری پزشکی عمومی و تخصصی علوم پایه و کارشناسی ارشد دسترسی پیدا کنند. طبق آئین نامه کتابخانه مراجعان فقط می توانند از 15 صفحه از پایان نامه کپی تهیه نمایند.

قابل ذکر است در همین بخش، کار سفارشات کتاب و نشریات دانشگاه نیز انجام می شود.

     
 
>

 

 

 

آدرس : بابل ، خیابان گنج افروز ، دانشگاه علوم پزشکی بابل | تلفن: 6-01132199592 | فکس: 01132190181 | کد پستی: 47745-47176  |  E-mail: info@mubabol.ac.ir