بخش اطلاع رسانی:

 

این بخش در طبقه دوم کتابخانه در فضایی با متراژ 150 متر واقع شده است. در این بخش دانشجویان ضمن دسترسی به پایگاههای اطلاعاتی مورد اشتراک دانشگاه به اینترنت بی سیم نیز دسترسی دارند. در حال حاضر 18 دستگاه کامپیوتر در این بخش وجود دارد. یکی از فعالیت های جانبی این بخش برگزاری کارگاههای آموزشی سواداطلاعاتی شامل، روش های جستجو، روش استفاده از پایگاههای اطلاعاتی، نرم افزار اندنوت و ... برای دانشجویان، اعضای هیات علمی و کتابداران می باشد. با توجه به محدودیت ایستگاه کاری در این بخش، مراجعان می بایست از قبل برای استفاده از این بخش، از کارشناس مربوطه رمز دریافت نموده و در وقت تعیین شده به رفع نیازهای اطلاعاتی خود بپردازند.

 

     
 
>

 

 

 

آدرس : بابل ، خیابان گنج افروز ، دانشگاه علوم پزشکی بابل | تلفن: 6-01132199592 | فکس: 01132190181 | کد پستی: 47745-47176  |  E-mail: info@mubabol.ac.ir