واحد علم سنجی:

 

همزمان با رشد تولیدات علمی در حیطه علوم پزشکی و ضرورت ارزیابی تولیدات علمی دانشگاه با استفاده از شاخص های ملی و بین المللی و فراهم نمودن امکان مقایسه آنها در سطوح مختلف، واحد علم سنجی در معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی بابل در سال 1390 شروع به کار کرد و مسئولیت این کار به کتابخانه مرکزی دانشگاه واگذار گردید. یکی از مهمترین اهداف تشکیل این واحد گردآوری و ارائه اطلاعات مستند از چگونگی تولیدات علمی اعضاء هیات علمی دانشگاه برای سیاستگزاری در واحد پژوهشی دانشگاه است. با توجه به سوابق و فعالیت های صورت گرفته این بخش از سال 1390 تا 1393 این بخش توانسته است 3 خبرنامه علم سنجی منتشر نماید.

 از سال 1393 نیز مجوز چاپ و انتشار نشریه علم سنجی کاسپین از وزارت فرهنگ و ارشاد دریافت گردید و در حال حاضر 3 شماره از این نشریه منتشر گردیده است که مقالات آن از طریق سایت http://cjs.mubabol.ac.ir قابل دسترس بوده و در پایگاههای اطلاعاتی Magiran، Iranmedex و SID نیز نمایه می گردد.

  
     
 
>

 

 

 

آدرس : بابل ، خیابان گنج افروز ، دانشگاه علوم پزشکی بابل | تلفن: 6-01132199592 | فکس: 01132190181 | کد پستی: 47745-47176  |  E-mail: info@mubabol.ac.ir