فهرست

واحد علم سنجی دانشگاه علوم پزشکی بابل

همزمان با رشد تولیدات علمی در حیطه علوم پزشکی و ضرورت ارزیابی تولیدات علمی دانشگاه با استفاده از شاخص های ملی و بین المللی و فراهم نمودن امکان مقایسه آنها در سطوح مختلف، واحد علم سنجی در معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی بابل در سال ۱۳۹۰ شروع به کار کرد و مسئولیت این کار به کتابخانه مرکزی دانشگاه واگذار گردید.

یکی از مهمترین اهداف تشکیل این واحد گردآوری و ارائه اطلاعات مستند از چگونگی تولیدات علمی اعضاء هیات علمی دانشگاه برای سیاستگزاری در واحد پژوهشی دانشگاه است. با توجه به سوابق و فعالیت های صورت گرفته این بخش از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۳ این بخش توانسته است ۳ خبرنامه علم سنجی منتشر نماید.

 از سال ۱۳۹۳ نیز مجوز چاپ و انتشار نشریه علم سنجی کاسپین از وزارت فرهنگ و ارشاد دریافت گردید و در حال حاضر ۳ شماره از این نشریه منتشر گردیده است که مقالات آن از طریق سایت http://cjs.mubabol.ac.ir قابل دسترس بوده و در پایگاههای اطلاعاتی Magiran، Iranmedex و SID نیز نمایه می گردد.

واحد علم سنجی دانشگاه علوم پزشکی بابل