فهرست

دسترسی به مجموعه مجلات دندانپزشکی ناشر Ebsco

به اطلاع اعضای هیئت علمی ، دانشجویان و کارکنان محترم میرساند پیرو مصوبه شورای سیاستگذاری تامین منابع الکترونیک وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دسترسی دانشگاه علوم پزشکی تبریز به مجموعه مجلات دندانپزشکی ناشر Ebsco فراهم شده است . مجموعه Dentistry & Oral Sciences source  در برگیرنده متن کامل مقالات 280 عنوان مجله در موضوعات دندانپزشکی و علوم مرتبط است.  دسترسی به این مجموعه در سامانه منبع یاب وزارت بهداشت به آدرس  http://rsf.research.ac.ir و سایت کتابخانه دیجیتال دانشگاه علوم پزشکی بابل به آدرس www.mubabol.ac.ir/post/?id=501 موجود است . 
فهرست 280 عنوان مجله  دندانپزشکی موجود در مجموعه Dentistry & Oral Sciences source