فهرست

کارگاه clinicalkey در بیمارستان امیرکلای بابل برگزار شد

کارگاه clinicalkey  با حضور اعضاء هیات علمی، رزیدنت ها و کارکنان بیمارستان امیرکلا و دیگر اعضاء هیات علمی دانشگاه در محل سالن کنفرانس بیمارستان امیرکلای بابل برگزار شد،

این کارگاه توسط معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی بابل برگزارشد و سرکار خانم دکتر پروانه میرابی آموزش این کارگاه را به عهده داشتند.

اسلاید ها