فهرست

برگزاری کارگاه آشنایی با Pathway Studio

دسترسی آزمایشی به پایگاه Pathway Studio از محصولات الکترونیک ناشر الزویر توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بصورت آزمایشی به مدت سه ماه برقرار شده است. به منظور دریافت اشتراک دائمی و استفاده بهینه از این پایگاه نماینده رسمی ناشر الزویر در ایران در نظر دارد نسبت به برگزاری کارگاه آشنایی با Pathway Studio در دانشگاه در تاریخ 5/9/1396 از ساعت 9 الی 14 در محل سالن همایش های امام علی (ع) برگزار نماید. .

توضیح: pathway Studio پایگاهی شامل متن کامل مقالات، چکیده ها و اطلاعات مربوط به کارآزمائی های بالینی (Clinical Trial) است که بیش از 10000 ژورنال را تحت پوشش قرار می دهد و امکان دسترسی کاربرانش را به بزرگترین پایگاه بیومدیکال و مطالب مرتبط با آن میسر می کند ./ همچنین امکان تحلیل اطلاعات مربوط به واکنش های سلولی، فعل و انفعالات پروتئینی و متابولیسمی و دارویی را با تصویر سازی مکانیسم بیماری ها و پروسه های بیولوژیکی میسر می سازد و می تواند  به منظور افزایش کیفیت و کارائی تحقیقات در زمینه های مختلف علوم بیولوژی، دارویی و پزشکی مورد استفاده قرار گیرد