فهرست

دسترسی آزمایشی پایگاه Emerald

دسترسی آزمایشی به کامل ترین مجموعه پایگاه امرلاد تحت عنوان  Emerald eJournals Premier (شامل بیش از 400 عنوان ژورنال) از این تاریخ به مدت سه ماه برقرار شده است.

ناشر Emerald بیش از 400 عنوان مجله معتبر در موضوعات مدیریت، بهداشت، کتابداری و اطلاع رسانی و آموزش پزشکی منتشر می کند. 

اساتید، پژوهشگران و دانشجویان عزیز می توانند از لینک زیر استفاده نمایند.

http://www.emeraldinsight.com/