فهرست

شانزدهمین جلسه گروهی کتابداران

شانزدهمین جلسه گروهی کتابداران با حضور آقای دکتر سینا حقانی فر مدیر اطلاع رسانی پزشکی و شبکه پژوهش، آقای دکتر امیر کیاکجوری رئیس کتابخانه دانشکده دندانپزشکی و کتابداران واحدهای تابعه در تاریخ ۱۳۹۴/۹/۲۹ ساعت ۱۰ صبح در محل اتاق کنفرانس دانشکده دندانپزشکی برگزار گردید.