فهرست

دسترسی آزمایشی به مجموعه مقالات ناشر تخصصی SAGE

شرکت مهندسی فرآیدا با همکاری SAGE امکان دسترسی آزمایشی به نشریات الکترونیکی Health Science Package را جهت آشنایی و استفاده اعضاء هیات علمی و کاربران دانشگاه فراهم نموده است.

شرکت مهندسی فرآیدا با همکاری SAGE امکان دسترسی آزمایشی به نشریات الکترونیکی Health Science Package را جهت آشنایی و استفاده اعضاء هیات علمی و کاربران دانشگاه به نشانی http://online.sagepub.com/ از طریق IP دانشگاه فراهم نموده است. لازم به ذکر است که ناشر SAGE به عنوان پنجمین ناشر مجلات تخصصی در سال ۱۹۶۵ تاسیس شد، و در موضوعات مختلف فنی و مهندسی، علوم اجتماعی، علوم انسانی و علوم پزشکی و زیستی فعالیت دارد در سال ۲۰۰۶ مجموعه SAGE Health Science Pakage را به جامعه پزشکی معرفی نمود. این مجموعه شامل 264000 مقاله از ۲۷۰ عنوان مجله تخصصی می باشد. ۱۷۰ عنوان از این نشریات در ISI نمایه می شوند.